Karavaansessies
In 8 buurtschappen of kernen in de IJsselvallei organiseren we een karavaansessie: een bijeenkomst waarvoor we een kleine groep bewoners uitnodigen. We vragen hen om een mental map van hun omgeving te maken en deze naar de karavaansessie mee te nemen. Onze verkenners voegen hier hun observaties van het landschap aan toe. Vervolgens voeren we met elkaar een verdiepend gesprek over het landschap

Mental map
Een persoonlijke weergave (in beeld en/of in woord) van dat wat voor u onlosmakelijk samenhangt met het landschap in je eigen omgeving. Een mental map vormt zich in je hoofd op basis van kleine aanwijzingen. Het kan een eigen landschapskaart zijn, een verhaal of voorwerp waarin het landschap een rol speelt, een toevallige ontmoeting met beelden uit het verleden. 

Verkenners
Onze 2 verkenners, Heidi Linck en Peter Hermens, maken een verkenning en analyse van het landschap van elke specifieke locatie. Hiervoor gebruiken ze bestaande bronnen maar vooral ook eigen observaties. Deze verkenning wordt weergegeven in een ‘landschapsbeeld’.

In het kader van de IJsselkaravaan verstaan we onder landschap en landschapsbeeld zowel de ‘hardware’ (de ruimtelijke en fysieke aspecten) als de ‘software’ (de sociale en culturele aspecten). Elke verkenning van het landschap bevat dan ook nadrukkelijk de optelsom en samenhang tussen landschappelijke, sociale, culturele, cultuurhistorische, ecologische en economische elementen.

Verdiepend gesprek
Tijdens de Karavaansessies organiseren we een gesprek waarin we samen de match onderzoeken tussen de beelden van bewoners en die van de verkenners, en hun betekenis. Het gesprek gaat daarbij over de waarden en kwaliteiten van het landschap. 
Gespreksleider is Andries van den Berg vanuit de IJsselkaravaan-organisatie.

Uitkomst
Met de resultaten van het verdiepend gesprek werken de verkenners het landschapsbeeld uit. In overleg met de deelnemers wordt een vorm gekozen waarin zij het landschapsbeeld terugkrijgen. Te denken valt aan een digitaal rapport, een landschapsatlas of een documentaire. 

NB Vanwege de Corona-maatregelen zijn de Karavaansessies opgeschort. Via online en andere veilige wegen wordt alsnog de dialoog met de inwoners aangegaan.