Wat is de IJsselkaravaan?

De IJsselkaravaan is een onderzoeksproject naar de landschapswaarden van de IJsselvallei. Reizend langs verschillende plekken in de IJsselvallei, verkennen we het landschap samen met haar inwoners. 

In 2020 strijkt de IJsselkaravaan neer op 8 plekken langs de IJssel. In de Karavaansessies  gaan we op zoek naar lokale kennis en verhalen en combineren die met deskundigheid van buiten. In een landschapsbeeld willen we in kaart brengen wat belangrijk is om te behouden voor de toekomst. Maar ook wat mooi is om te versterken of juist zichtbaar te maken.

Met het landschapsbeeld dat we met u samenstellen, willen we een bijdrage leveren aan lokale initiatieven op het gebied van landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Hoewel de IJsselkaravaan zelf niet verbonden is aan ruimtelijke plannen, willen we inwoners hiermee ook een basis bieden voor gesprek in het geval dat er in de toekomst plannen op u af komen door overheden of projectontwikkelaars.

Waarom organiseren we de IJsselkaravaan?

In de zomer van 2017 vond de eerste editie van de IJsselbiënnale plaats. Dit is een kunstroute langs de IJssel waar diverse kunstenaars uit binnen- en buitenland werden gevraagd om een nieuw werk te maken dat reageert op het landschap in de directe omgeving ervan. Inwoners en organisaties reageerden zo enthousiast op de verbinding en samenwerking die er in de hele IJsselvallei is ontstaan, dat we door hen zijn gevraagd hier een vervolg aan te geven en het gesprek over het landschap voort te zetten.

Dat is niet alleen inspirerend, maar ook nodig. Over 30 jaar zal het aanzicht van ons land namelijk veranderd zijn. Nederland staat voor een grote verbouwing om ons land duurzaam en veiliger te maken. 

Onze omgeving is  belangrijk: hier zijn we thuis, hiermee voelen we ons verbonden. Die kwaliteiten en waarden van omgeving en landschap willen we ook voor de toekomst kunnen behouden, versterken of juist zichtbaar maken. Dat kunnen we alleen maar als we de waarden heel goed in beeld hebben. 

We hebben uw hulp nodig om de kwaliteiten en waarden in kaart te brengen. Dáárom organiseren we de IJsselkaravaan.