Verkenners

In alle acht gebieden gingen steeds twee verkenners op pad. Zij maakten een analyse van het landschap van die specifieke omgeving op basis van hun verkenningen en gesprekken met inwoners. De verkenners waren landschapsarchitect Peter Hermens en kunstenaar Heidi Linck.

 

Peter is een landschapsarchitect met kennis van zowel het kleinste (erf, straat en plein) als het grootste (landschapsplannen, gebiedsvisies, beleid en geografie) schaalniveau. Met nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, creativiteit, met verrassende inzichten, betrokkenheid en inspirerende samenwerkingen zoekt hij naar nieuwe wegen in vaak oude landschappen.

www.werkendlandschap.nl

 

 

Heidi is beeldend kunstenaar. In haar projecten schept zij nieuwe ontmoetingen met het landschap. Dit doet zij op basis van eigen onderzoek dat zich ontwikkelt gedurende haar vaak langdurige relaties met plekken die zich in een staat van transitie bevinden. Heidi Linck was in 2021 deelnemer aan de IJsselbiënnale met haar installatie Narrative Perspectives in Hof te Dieren. Voor de IJsselkaravaan voerde zij samen met Peter het onderzoek uit en legde zij ook de contacten met de inwoners. 

www.heidilinck.nl