Resultaten uit Rha

 

Beste inwoner van Rha,

 

Al bijna twee jaar geleden waren wij, Heidi Linck (landschapskunstenaar) en Peter Hermens (landschapsarchitect), te gast in het mooie landschap van Rha en omgeving. Als passanten van buitenaf maakten wij die dag een wandeling voor de IJsselkaravaan. Ons plan was om ook met jullie in gesprek te gaan over dit landschap, maar dat is er nog steeds niet van gekomen. De bijeenkomst die we in maart 2020 hadden gepland, is om bekende redenen niet doorgegaan. 

 

Rha kozen wij vanwege de ligging op een rivierduin. Dat prikkelde onze nieuwsgierigheid naar hoe het landschap er hier uitziet. Toen we ter plekke in gesprek gingen over het landschap, hoorden we echter ook de vrees over ontwikkelingen en plannen rondom bijvoorbeeld recreatieparken en windmolens. Dat gaf ons het vermoeden dat we jullie misschien kunnen helpen om datgene in kaart te brengen, wat je wilt behouden en verdedigen. 

 

Natuurlijk wordt er binnen de SBOR en andere lokale initiatieven al het gesprek gevoerd over de waarden en de toekomst van het landschap van Rha. Dit gesprek is echter vaak een reactie op een plan dat er al ligt, waarmee jullie kijk op het landschap later op tafel komt dan wenselijk. 

  

Wat wij hopen te bereiken, is dat datgene wat jullie als inwoners van belang achten in jullie leefomgeving, vooraf wordt meegenomen in eventuele toekomstplannen die op Rha betrekking hebben. 

 

Om de lokale ruimtelijke identiteit te kunnen verdedigen, moet je hem eerst met elkaar in kaart brengen. En dat is precies het doel van de IJsselkaravaan. Als voorzet delen wij hier nu dit landschapsbeeld met jullie, dat vooralsnog alleen uit onze eigen observaties van Rha bestaat. 

 

Klik met uw rechter muisknop op de afbeeldingen en kies voor ‘open afbeelding in nieuw tabblad’ voor grotere weergave. 

 

Het landschapsbeeld 

Een landschapsbeeld poogt de waarden van het landschap in één beeld vast te leggen. Het is een inspirerend beeld dat zowel de hardware (de ruimtelijke en fysieke aspecten) als de software (de sociale en culturele aspecten) vastlegt. Het pretendeert in géén geval compleetheid, maar vormt een beeldend verslag van de verkenning en de Karavaansessie. In het landschapsbeeld zijn landschappelijke, sociale, culturele, cultuurhistorische, ecologische en economische elementen in samenhang zichtbaar gemaakt. Verhalen van bewoners, quotes van ontmoetingen, resultaten van het gezamenlijke gesprek over kwaliteiten en waarden van het landschap zijn er een onlosmakelijk onderdeel van.

Interpretaties

Een verkenner is een passant. Een voorbijganger op één of enkele momenten in de tijd. Een verkenner van de IJsselkaravaan komt op meer plekken, kent enkele geheimen van het landschap en weet soms de vinger te leggen op een tot dan toe verborgen plek. De observaties van de verkenners, het gevoel en de opgeroepen associaties worden bij elke locatie vertaald in een aantal interpretaties. Deze interpretaties pakken iets vast en laten het weer los. Zo bieden zij input voor een brede waarde-discussie, ook – en misschien wel juist – in de tijd ná de karavaansessie.

Wat vindt u?

Zoals gezegd: wij zijn slechts passanten, u als inwoner kent Rha het beste.

Wij nodigen u daarom uit om dit landschapsbeeld te verrijken met uw eigen verhalen, foto’s, toekomstwensen en gevoelens over het landschap van Rha en omgeving, als uw persoonlijke aanvulling op de zin:

 

Rha is voor mij…

 

 

Wij verwerken alle inzendingen in het definitieve landschapsbeeld, dat naar alle inzenders wordt gemaild zodra het af is. Dat is naar verwachting in mei/juni. We doen hierin ook suggesties voor gesprekken en andere activiteiten naar aanleiding van uw inzendingen. Uw eigen suggesties nemen we daar graag in mee!

 

U kunt uw antwoord in de vorm van een beeld en een korte toelichting sturen tot 1 mei naar ijsselkaravaan@ijsselbiennale.nl

 

Hartelijke groet,

 

Heidi Linck en Peter Hermens

Verkenners van de IJsselkaravaan