Dialoog op afstand

 

De avond voor onze eerste Karavaansessie werden de maatregelen ter verdere verspreiding van het Corona-virus van kracht, en waren we genoodzaakt af te zeggen. Naast dat er tijd vol ontregeling aanbrak, zagen we ook nieuwe ruimte ontstaan voor creativiteit en verbinding. In economisch opzicht is dit een ramp voor velen, in ecologisch opzicht laat deze periode ons zien hoe het anders kan. Het landschap komt in deze tijd tot rust en de stilte brengt kwaliteiten aan het licht waar we normaal aan voorbij gaan. Juist nu hebben we de kans om die in kaart te brengen! Na een korte periode van herbezinning gaat de IJsselkaravaan daarom voorlopig verder met dialoog op afstand.

 

Groeten uit…

Onze verkenners sturen digitaal hun observaties naar de inwoners in de vorm van verschillende ansichtkaarten. Zij beschrijven wat ze gezien hebben en stellen daar ook een vraag over. Ga deze challenge aan en probeer de vraag te beantwoorden! Weet u het antwoord niet, bel dan uw familie, mail uw buren of zoek het op. Stuur ons uw antwoord en wij plaatsen het op deze website onder ‘waar’/ (uw locatie).

 

En stuurt u ons een digitaal kaartje terug? Bijvoorbeeld een foto van het landschap, een object of van een voorwerp uit uw huis dat voor u verwijst naar het landschap? Zo maken we samen een compleet overzicht van wat uw omgeving bijzonder maakt. 

 

Kettingvlog

(informatie volgt nog).