Door wie wordt de IJsselkaravaan georganiseerd?

De IJsselkaravaan wordt georganiseerd door de Stichting IJsselbiënnale.

De IJsselbiënnale brengt een ode aan de IJssel. Door de kunstwerken in de kunstroute en alle activiteiten zet het tweejaarlijkse evenement een schijnwerper op de kwaliteiten en waarden van de IJssel.

Tijdens de succesvolle eerste editie van de IJsselbiënnale in de zomer van 2017 is er zo enthousiast gereageerd op de verbinding en samenwerking die er in de hele IJsselvallei is ontstaan, dat we door veel mensen en organisaties zijn gevraagd hier een vervolg aan te geven.

Naar aanleiding daarvan én inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland is de IJsselkaravaan ontstaan. Stichting IJsselbiënnale werkt hierin samen met Staatsbosbeheer en Stichting IJssellandschap.

 

Organisatie, verkenners en Karavaan-trekker

In de voorbereiding van de karavaansessies zijn er 2 verkenners op pad. Zij maken een verkenning/analyse van het landschap van die specifieke omgeving. De verkenners zijn landschapsarchitect Peter Hermens en artistiek onderzoeker Heidi Linck.

Zij gebruiken bestaande bronnen, maar doen natuurlijk ook eigen observaties en ontwikkelen een eigen visie. Mogelijk bent u ze al tegen gekomen in de buurt!

De IJsselkaravaan wordt gecoördineerd door Heidi Linck en Henk Hengeveld.

 

Financiers

De IJsselkaravaan is mogelijk gemaakt door provincie Overijssel en provincie Gelderland.

Heidi Linck

Peter Hermens